Tôi là một hội viên hội người Việt Nam tại Odessa từ 4 năm nay, trước kia tôi đã từng sống ở thành phố Ki-ép, được về Odessa là một thành phố có nhiều phong trào mà Hội tổ chức cho bà con cộng đồng, nhưng riêng với giải bóng năm nay chúng tôi cảm ơn hội người Việt Nam, cảm ơn Ban tổ chức giải, nhất là anh Vóc là chi hội trưởng chi hội căn hộ 2 mà tôi đang sinh hoạt. Qua phong trào thể thao này giúp tôi hiểu thêm một điều nữa rằng công tác hội phải có những con người như anh Vóc – chi hội trưởng của chúng tôi đã hết mình vì hội vì phong trào. Xin cảm ơn quí hội cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi một sân chơi thật bổ ích và lý thú.

Kính thư : Nguyễn hoài Linh  chi hội Cờ Va 2 Odessa (Hoailinh@yahoo.com)

Hoài Linh
theo HoaiLinh@yahoo.com