Tôi là người có căn hộ trong Làng Sen – Trước hết xin gửi lời biết ơn đến công sức to lớn của BQL đặc biệt là cá nhân lãnh đạo , đã mang hết tâm huyết , trí tuệ để xây dựng thành công làng Sen .Thắng lợi – niềm vui đó được nhân đôi khi nó đến với chúng ta giữa lúc “ tưởng như không còn hy vọng “ đó là cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đang len lỏi khắp mọi nơi..

Khi đọc đến ý tưởng LÔGÔ Làng sen , tôi thầm biết ơn người đã sáng kiến ra nó – về LÔGÔ theo quan điểm của  tôi  , nó không chỉ là một hình tượng , biểu tượng  mà nó còn là :  Mang một thông điêp gửi đến cho bạn bè trong nước và cộng đồng trên toàn thế giới.

LÔGÔ Hình 2  – Tôi thấy nền và màu sắc của nền mang được tính hiện đại

Đế của LÔGÔ mang được màu của lá sen

Về  màu sắc  Bông Sen theo tôi  nên mang màu thực của bông sen ( chân cánh bông sen là màu  Hồng có thể là Hồng thậm một chút để nhìn thấy rõ  từ xa và đầu cánh bông Sen  mang màu trắng én bạc ) và đặc biệt để nó ko trùng với màu  2 chữ LANG SEN ở dưới  bông Sen.

Hai chữ LÀNG SEN màu sắc và cách chữ mang được tính tự tin – nhưng ngang với chữ LÀNG SEN có thể thêm chữ LÀNG SEN  được dịch ra tiếng  UKRAINA. Ở dưới chữ LÀNG SEN là dòng chữ nhỏ hơn, (đủ để đi trên đường đọc được) là địa chỉ đường phố và thành phố nơi  chúng ta  sẽ  đến ở . Làm sao  LÔGÔ – LÀNG SEN không đơn điệu, không phô trương, nhưng mang được tính hiện đại – mà không phôi phải phong cách văn hóa Việt. Xin cảm ơn!

Chủ căn hộ Tầng 2  – Làng sen Odessa: Lê Thị Thắng

Lê Thị Thắng