-Tại tỉnh Kiev, 1.074 bệnh nhân nghi ngờ và xác nhận nhiễm COVID-19 đang ở bệnh viện. Hơn một nửa trong số họ yêu cầu hỗ trợ oxy. Điều này đã được báo cáo bởi Cơ quan Quản lý Nhà nước Khu vực Kiev.

-Hiện tại, 783 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xác nhận và 291 bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm PCR đang ở các bệnh viện trong khu vực.

-Cục quản lí nhà nước khu vực lưu ý: “Hơn nửa bệnh nhân cần được hỗ trợ oxy. Trong số này có 24 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng đang được thở máy”.

-Tính đến ngày hôm nay, 15.780 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận ở thành phố Kiev. Trong đó có 1291 trẻ em và 1575 bác sĩ.

-Trong ngày có 7342 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận. -Như RBC-Ukraina đã viết, tại sáu khu vực của Ukraina, hơn 70% bệnh viện dành cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được sử dụng.

-Trước đó gần 60% người Ukraina phản đối việc quay trở lại các hạn chế kiểm dịch nghiêm ngặt.

Thu Hà dịch thuật

Nguồn:https://www.rbc.ua/rus/news/kievskoy-oblasti-500-patsientov-covid-19-1603976793.html

»Cùng chủ đề