Người Việt định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam được mang theo ô tô đang dùng, theo Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/6/2009 của Bộ Tài chính.

Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương được nhập khẩu một chiếc xe ô tô cá nhân đang sử dụng. Xe ô tô này phải được đăng ký sử dụng ở nước định cư hoặc nước mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc (khác với nước định cư) trước thời điểm hoàn tất thủ tục cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng bao gồm: đơn đề nghị nhập khẩu xe ô tô có xác nhận địa chỉ cư trú của chính quyền địa phương; hộ chiếu hoặc giấy thông hành hồi hương có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; sổ hộ khẩu do cơ quan công an Việt Nam cấp; giấy đăng ký xe ô tô đang lưu hành hoặc giấy hủy đăng ký xe ô tô tại nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp hoặc nước mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc cấp; vận tải đơn.

Cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ để cấp, quản lý giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo quy định hiện hành cho người được phép hồi hương có địa chỉ cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi cục hải quan tỉnh, thành phố đóng trụ sở chính.

Trường hợp người được phép hồi hương có địa chỉ cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố không có tổ chức hải quan thì người hồi hương liên hệ với cục hải quan tỉnh, thành phố thuận tiện để được cấp giấy phép nhập khẩu ô tô.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) và Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Ánh Hồng
theo VNE