Hiệp hội Bất động sản (BĐS) VN vừa có kiến nghị trình Thủ tướng về ba nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS.

Trong đó, đáng chú ý là giải pháp đề xuất cho chủ các dự án được thu tiền trước của nhà đầu tư, nhưng tiền này phải được quản lý kỹ thông qua ngân hàng.

Theo Hiệp hội BĐS VN, việc chậm cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người sở hữu nhà ở trong dự án đã gây ra vô số khiếu kiện.

Hiệp hội BĐS VN đề xuất, cá nhân, hộ gia đình đã mua nhà ở trong dự án thì phải được quyền chủ động đề nghị cơ quan Nhà nước xác lập các quyền, không phụ thuộc vào chủ đầu tư và tiến độ của toàn bộ dự án.

T.Dũng
theo NLĐ