Một phương pháp kiểm tra thính giác mang tính cách mạng mới được giới thiệu gần đây có thể cho kết quả cực kỳ chính xác chỉ trong vài giây.