Tất cả các máy quét được lắp đạt tại hải quan, nhờ điều này thời gian kiểm tra hàng hóa sẽ giảm xuống còn 10 phút.

Thủ tướng Alexei Goncharuk đã viết về điều này trên trang Facebook của mình.

“Theo hướng dẫn của tôi, tất cả các máy quét đã được lắp đặt tại hải quan. Bây giờ, thời gian kiểm tra hàng hóa sẽ giảm xuống còn 10 phút. Từ hôm nay, một máy quét cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa đang làm việc tại trạm kiểm soát biên giới Jagodin-Dorogusk, trên biên giới với Ba Lan”, – ông Goncharuk thông báo.

Theo ông, các máy quét đã làm việc tại các trạm kiểm soát ở các cửa khẩu Jagodin, Krakovets, Rava-Russkaya, Sheginy, Uzhgorod, Chop, Porubny.

Điều này, theo Thủ tướng, sẽ góp phần xóa bỏ tham nhũng tại hải quan, bởi vì việc quét diễn ra mà không có sự tham gia của nhân viên.

Ví dụ, tại trạm kiểm soát Chop,  việc tìm kiếm hàng hóa đã giảm xuống còn   7 phút thay vì 3-4 giờ như trước đây. Các máy quét tự động gửi dữ liệu đến văn phòng trung tâm của Dịch vụ Hải quan Nhà nước dưới dạng điện tử, người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh.

Ông không có nghi ngờ gì, rằng hoạt động liên tục của máy quét tại hải quan sẽ có nghĩa là một sự gia tăng đáng kể doanh thu cho ngân sách nhà nước.

Máy quét đặt cố định  hoặc hệ thống quét loại cố định  là thiết bị đặc biệt được thiết kế để phát hiện hàng hóa di chuyển không khai báo ẩn chứa giữa các hàng hóa khác có khai báo.

Nhớ lại:

Vào ngày 30 tháng 10, người đứng đầu Cơ quan Hải quan Nhà nước, Maxim Nefyodov nói rằng bây giờ sẽ bảo đảm cho hải quan các phương tiện quy mô hơn và làm việc hiệu quả hơn, rẻ hơn để chống buôn lậu bằng cách mua và áp dụng máy quét ở các cửa khẩu.

Trước đây, ông Nefyodov thông báo rằng, ở Ukraina cục ngân khố nhà nước đã mua bốn trong số bảy máy quét dự kiến, trong đó không có chiếc nào được đưa vào vận hành.

Sau đó, Cục Điều tra Nhà nước đã mở một cuộc điều tra trước khi xét xử về vụ các máy quét không hoạt động tại hải quan. Các quan chức hải quan bị nghi án gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề