-Kiểm dịch tăng cường có thể được áp dụng từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1. Đồng thời, sẽ không đóng cửa hoàn toàn. Điều này đã được báo cáo bởi các nguồn thông báo của RBC-Ukraina.

-Nội các Bộ trưởng và Văn phòng Tổng thống đã xác nhận khả năng xảy ra kịch bản vào tháng 1 nhưng nhấn mạnh rằng ngày cụ thể vẫn chưa được xác định.

-Một nguồn tin trong Nội các Bộ trưởng cho biết: “Không có quyết định cuối cùng, đây là một trong 3-4 phương án làm việc.”

-Nguồn tin nhấn mạnh một chúng ta đang nói về kiểm dịch tăng cường chứ không phải về đóng cửa hoàn toàn.

-Ngoài ra, theo người đối thoại xuất bản trên Bankova, ý tưởng về việc gia tăng các hạn chế sau năm mới được Tổng thống Vladimir Zelensky ủng hộ.

-Trước đó ngày hôm qua Thủ tướng Denis Shmyhal trong một cuộc họp chính phủ đã nói rằng sẽ không còn cách ly vào cuối tuần ở Ukraina. Đồng thời, chính phủ sẽ đưa ra một giải pháp cân bằng để tăng cường kiểm dịch trong nước.

Ngọc Lan dịch thuật

Nguồn:https://news.rbc.ua/rus/society/lokdaun-karantin-ukraine-mogut-usilit-novogo-1606984027.html

»Cùng chủ đề
Lockdown ở Ukraina sẽ là 100%

01 Tháng Mười Hai 2020