Ngày 8.12, Bộ Xây dựng đã có tờ trình đề xuất Chính phủ về việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội từ vốn ngân sách nhà nước. Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, thực hiện tốt gói giải pháp kích cầu này sẽ là tiền đề thu hút các nguồn vốn khác, nhằm phát triển lĩnh vực nhà ở xã hội đang cần lực đẩy tăng trưởng.