Thành phố Odessa là một thành phố cảng biển, có chợ cây số 7 là chợ cung cấp hàng hóa lớn cho toàn Ukraina và một số các nước Đông Âu lân cận. Cộng đồng không đông lắm nhưng có thể nói là phức tạp nhất của người Việt trên lãnh thổ Ukraina, trước khi chưa có hội, người việt ở đây rất hỗn loạn, họ đã dùng súng AK để đuổi bắn nhau khắp thành phố, tệ nạn trấn cướp hoành hành. Có được ngày hôm nay bà con ta phải trả giá, hàng chục người đã bị bọn cướp giết chết, nhiều tệ nạn tiêu cực, bè nhóm tiềm ẩn vẫn đang nằm chờ cơ hội, làm ăn càng ngày càng khó khăn, tệ nạn vỡ nợ , lừa đảo và các tệ nạn XH khác đang gia tăng và phức tạp. Rất cần một tổ chức hội để cùng nhau đoàn kết để xây dựng và bảo vệ cộng đồng.

Trong việc xây dựng và củng cố cộng đồng để có được ngày hôm nay, rất cần có những cán bộ hội tâm huyết và trách nhiệm. Đúng vậy ai làm việc chẳng mắc khuyết điểm, càng làm nhiều việc càng mắc nhiều sai lầm khuyết điểm, chỉ có những người không làm gì thì mới không có khuyết điểm?! nhưng mỗi khi mắc khuyết điểm thì phải biết nhận lỗi, nhận khuyết điểm, cầu thị, cầu tiến bộ. Trong cộng đồng người Việt tại Odessa đang có những mâu thuẫn mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo cộng đồng. Cũng chính vì cách giải quyết không khéo nên đang dẫn đến sự khắc sâu và trầm trọng bởi nó đã bắt đầu hình thành các bè nhóm trong nội bộ cộng đồng. Nhìn lại đất nước Ukraina từ cuộc cách mạng cam đến nay thì ngày càng bộc lộ rõ sự chia rẽ đất nước, thế thì người dân được gì trong đó, nhìn lại phong trào “Mùa xuân Ả Rấp” đang lan rộng từ I Rắc, I Ran, Li Bi, Si Ri và nó còn đang lan rộng ra khắp thế giới Ả Rập rồi cuộc sống của người dân ở đó họ sẽ ra sao?

Vâng! Cộng đồng người Việt Nam tại Odessa tuy là một cộng đồng nhỏ nhưng những qui luật khách quan tương tự thì nó củng không nằm ngoại lệ, việc cần tiến hành đại hội Hội người Việt tại Odessa đã đến lúc cần thiết, vì chỉ có thông qua đại hôi, thông qua bầu cử thực sự thì mới phản ảnh đúng tiếng nói nguyện vọng của người dân. Về lý thuyết và thực tế đúng là như vậy nhưng mục đích chính của chúng ta là tổ chức đại hội xong thì phải tạo được sự đoàn kết thống nhất, cộng đồng phải tốt hơn, muốn vậy thì công tác chuẩn bị cho bầu cử phải được chuẩn bị một cách chu đáo và kỹ lưỡng. Bài học của sự vội vàng và lợi ích nhóm vừa xảy ra tại Odessa chưa lâu đó là “Đại hội khẩn cấp Làng Sen tại khách sạn Vích To Ri A” mà chúng ta ai cũng đã nhìn thấy.

Theo nguyên tắc và điều lệ của hội người Việt tại Odessa mỗi hội viên tự nguyện vào hội và phải đóng hội phí do đại hội qui định, nhưng thực tế thì ở Odessa chỉ những người đi buôn bán ở chợ mới nộp hội phí, thế thì việc tổ chức một đại hội trong khi đang có những mâu thuẫn ngày càng cao thế này thì cần phải làm rõ: Ai là hội viên, ai có quyền đi bỏ phiếu. Nếu tất cả đều được đi bỏ phiếu thì một câu hỏi đặt ra giữa người nộp hội phí và người không nộp hội phí như nhau thì đại hội xong ai sẽ nộp hội phí nữa đây. Theo đúng nguyên tắc thì ai nộp hội phí họ mới là hôi viên, mà đã là hội viên thì mới có quyền bầu cử. Tất cả mọi chuyện phải đều được bàn bạc thống nhất thì đại hội mới thành công tốt đẹp. Vậy thì kịch bản nào cho đại hội:

Kịch bản thứ nhất dành cho nhóm quyền lơi: quyền lợi ở đây phải nhắc đến quyền lợi kinh tế và cả các quyền lợi khác, trong đó phải là những người thân quen, cùng ê kíp. Kịch bản này sẽ có những cuộc họp khẩn cấp và giới thiệu nhân sự là những người thân quen, không quan trọng tiêu chuẩn là gì miễn rằng họ là bạn thân, giới thiệu  ra 11 người đưa ra đại hội bầu lấy 9 người. Kịch bản này phải đại hội ngay với lý do là sinh viên sắp nghỉ hè. Nếu kịch bản này thành công thì hệ lụy sẽ là đổ lên đầu người dân là vô cùng khổ, mâu thuẫn sẽ tiếp tục bùng phát.

Kịch bản thứ 2: tất cả các mâu thuẫn cá nhân phải gác lại tập trung cho thành công của đại hội, bởi mọi người phải nghĩ rằng sau mỗi chúng ta còn có cả một cộng đồng, trong cộng đồng còn có mỗi gia đình chúng ta. Mọi động tác quá khích, hiếu thắng đều không có lợi cho cộng đồng. Phải đề ra những nguyên tắc những nội qui, lựa chọn cán bộ phải có tiêu chuẩn công khai để người dân họ biết. Hội người Việt Nam tại thành phố Odessa là một tổ chức xã hội, nhưng thực chất tổ chức ấy phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, chính vì vậy việc chuẩn bị đại hội  phải được chuẩn bị kỹ, phải thống nhất được những nguyên tắc cơ bản thì đại hội mới đi đến thành công.

Kịch bản thứ 3: có thể phải sửa đổi điều lệ của hội để bầu trực tiếp chủ tịch hội, các ủy viên BCH thì do quân số dân cư mà đề cử lên, còn chủ tịch hội do đại hội bầu trực tiếp, ví dụ có 3 ứng cử viên vào vị trí chủ tịch hội, 3 người lần lượt trình bày đề án lãnh đạo của mình trước đại hội, người dân được phép chất vấn trực tiếp các ứng cử viên, sau đó đại hội trực tiếp bầu ra chủ tịch hội. Chủ tịch hội phải là người có đủ phẩm chất năng lực để giải quyết tốt tất cả các vấn đề của cộng đồng, nhất là trong thời kỳ hậu của khủng hoảng, các tệ nạn và tiêu cực sẽ phát sinh, vỡ nợ, chạy nợ lừa đảo sẽ còn tiếp diễn, công tác ngoại giao cần phải đẩy mạnh và đi đúng hướng, phải quán xuyến và định hướng cho cộng đồng hoạt động các phong trào một cách lành mạnh, đoàn kết cùng nhau xây dựng cộng đồng và hướng về tổ quốc thân yêu. Chủ tịch hội phải có năng lực phản ứng và giải quyết tốt các vấn đề nhạy cảm mà có những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Tổ chức đại hội là cần thiết nhưng dù có kịch bản nào đi chăng nữa thì mỗi cán bộ và mỗi người dân phải thấy rõ trách nhiệm đóng góp của mình, vấn đề đặt ra là đại hội xong cộng đồng phải thống nhất và đoàn kết hơn, chứ đừng vì một nhóm quyền lợi nào đó mà làm khoét sâu mất đoàn kết cộng đồng thì chúng ta sẽ có tội với lịch sử của cộng đồng này.

p/v báo DN ODESSA