Các nhà báo Kênh 1+1 ở Cherkasy cố gắng tặng tổng thống Zelenskiy bức tượng bán thân của chính tổng thống làm bằng thạch cao.

“Các cậu lấy đâu ra thứ này? Tôi đã nhìn thấy nó trên mạng Internet. Đừng chuyển cho tôi thứ này. Tổng thống đâu phải là bức tượng, cũng không phải bức tranh, là con người. Tôi là con người, còn đây là bức tượng. Xin đừng làm điều này nữa”, – Zelenskiy trả lời yêu cầu của nhà báo nhận món quà này.

Video của Kênh 112 Ukraina.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề