Hơn 10 tiếng đàm phán và thương thuyết, Thủ tướng hai nước Nga và Ukraine cuối cùng đã đạt được thỏa thuận trong ngày 17 – 18 , “khủng hoảng khí đốt” giữa ba nước trong nhiều ngày qua đã có nhưng tia sáng ấm áp.