Thành phố đã công bố khung giá đất chi tiết từng đường phố năm 2009 của Hà Nội mở rộng. Theo đó, các tuyến đường Hàng Đào, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ…. có mức giá cao nhất.