Người đứng đầu Viện tưởng nhớ quốc gia Volodimir Vyatrovich  lưu ý tới ngày 19 tháng 5 là Ngày tưởng nhớ các nạn nhân của các cuộc đàn áp chính trị (Ngày tang quốc gia, -nd).

Theo ông Vyatrovich, ngày 19 tháng 5  đây là ngày quốc gia tưởng nhớ nạn nhân đàn áp chính trị vì thế không có quyền chà đạp lên lương tri những người đã khuất vì chế độ đàn áp chính trị thời kỳ Stalin. >>Facebook.

“Ngày tưởng nhớ các nạn nhân của đàn áp chính trị được quy định bở sắc lệnh của tổng thống vào năm 2007”, – ông Vyatrovich nói.

“Danh hài Volodimir Zelenskiy đã cho mình quyền đùa cợt với nạn đói khủng khiếp, giờ đây với tư cách tổng thống đắc cử ông không có quyền chà đạp lên lương tâm hàng triệu con người là nạn nhân của các cuộc đàn áp chính trị”, – ông Vyatrovich nói.

Vào ngày này năm 2007 theo sắc lệnh của tổng thống Yuschenko trên cả nước đã “tiến hành những hoạt động tưởng nhớ”, cấm tiến hành các cuộc vui chơi giải trí, hạn chế các chương trình giải trí trên truyền hình.

Quan điểm này đã được thủ lĩnh đảng Cấp tiến Lyasko ủng hộ. Ông Lyasko viết rằng, người cố vấn cho ông Zelenskiy tổ chức đăng quang vào ngày 19 tháng 5 đơn giản là đã sai lầm”.

Lưu ý rằng, hiện đang có 2 quan điểm chọn ngày đăng quang tổng thống: theo quan điểm của đội Zelenskiy thì chọn ngày 19 tháng 5, tuy nhiên ở quốc hội nhiều phái muốn lựa chọn ngày 28 hoặc 30 tháng 5.

Ở Ukraina chuyển giao quyền lực tổng thống do Quốc hội tổ chức với sự có mặt của Tòa pháp hiến và UBBC trung ương nhằm mục đích chứng giám bầu cử không sai Hiến pháp, quyền hạn tổng thống được trao đúng người được nhân dân bầu hợp hiến và chính thống (Legitimus). Tổng thống mới sẽ đọc lời thề theo nội dung hiến định, đặt tay lên Kinh thánh để thề, nhận Chùy quyền lực nhà nước và về Dinh tổng thống giữa hai hàng quân, tiếp nhận chức vụ tổng tư lệnh tối cao của các Lực lượng vũ trang.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề