Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga, Tướng Alexader Zelin cho biết, một vài trung đoàn thuộc Lực lượng Không quân nước này sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-400 Triumf.