Không nên ăn mặn khi “đèn đỏ” bởi Nguyễn Quang

Giai đoạn “đèn đỏ” không chỉ là đau trướng bụng, cảm giác mệt mỏi… mà nó còn tác động đến nhiều bộ phận trong cơ thể.