Điều này đã được công bố trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với báo “LB.ua” bởi đại diện của Ukraina trong phân nhóm chính trị của TKG (Nhóm liên lạc ba bên) tại Minsk, Alexei Reznikov.

Ông Alexey Reznhikov, đại diện Ukraina trong phân nhóm chính trị của Nhóm liên lạc ba bên (TKG) ở Minsk.

“Thông cáo là một minh chứng cho những gì họ nói và dường như đã đồng ý, nhưng không ai đặt chữ ký trên bất kỳ tài liệu nào. Không, không có gì được ký,” Reznikov nói.

Điều này đã được công bố trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với LB.ua bởi đại diện của Ukraina trong phân nhóm chính trị của TKG tại Minsk, Alexei Reznikov.

“Thông cáo chỉ là một minh chứng cho những gì họ nói và dường như đã đồng ý, nhưng không ai đặt chữ ký trên bất kỳ tài liệu nào. Không, không có gì đã được ký kết”, – ông Reznikov nói.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề