Các nhà bình luận cho rằng, việc không thông qua những dự luật chống khủng hoảng ở Quốc hội có sự quan tâm của Tổng thống Ucraina V.Yushenko. Họ đã bình luận như vậy với hãng UNIAN về việc không đủ số phiếu thuận để thông qua chương trình nghị sự xét dự án chống khủng hoảng của chính phủ sau khi đã thỏa thuận với IMF.

Giám đốc “TT mô hình hóa tình hình”, ông Golobutsky cho rằng, “có một sự thỏa thuận nhất định giữa Tổng thống với đảng  ‘Regiony’, hoặc là Tổng thống nhờ những đại biểu quốc hội của mình để làm đổ vỡ dự án chống khủng hoảng và bằng cách đó làm cho chính phủ không có khả năng đấu tranh với khủng hoảng. Kết quả theo ý đồ là bầu cử lại quốc hội”.

Chủ tịch trung tâm phân tích  ‘chính trị mở’, ông Ygor Zhdanov đánh giá rằng, thượng lưu chính trị cần phải quên sự vụ nội bộ đảng, giữa các đảng để thông qua những chính sách vì quyền lợi quốc gia. Rõ ràng là đất nước rất cần tín dụng của IMF để ổn định hệ thống tài chính. Nhưng đảng  ‘Regiony’ và cộng sản và một bộ phận  ‘NUNS’ hành động theo nguyên tắc: ‘càng tồi tệ càng tốt’.

Đặc biệt thái độ của ‘NUNS’ là thái độ thiếu liêm sỉ. Một bộ phận đã hướng vào Tổng thống mà vừa mới hôm qua kêu gọi quốc hội thông qua còn hôm nay thì đã không biểu quyết. Theo chuyên gia này thì Quốc hội cần phải lập một Megacoalition (Đại liên minh) thì mới có thể giải quyết những vấn đề có tính nguyên tắc của đất nước.

Giám đốc  ‘TT chính trị và xung đột chính trị’, ông M.Pogbensky cho rằng, “đằng sau những cuộc hội đàm về bỏ phiếu có những vấn đề nguyên tắc mà  ‘BYUT’ và  ‘Regiony’ không thỏa thuận được cho nên  ‘Regiony’ từ chối bỏ phiếu. Đó là dùng áp lực đối với  ‘BYUT’ để buộc Yulia Tymoshenko nhân nhượng trong hội đàm về vấn gì đó”.

Còn đối với phái thân cận của Tổng thống “thì có thể chỉ cần Baloga trực tiếp gây ảnh hưởng tạo ra sự cùng quẫn để làm cớ cho một quyết định bầu cử lại Quốc hội”.

Giám đốc trung tâm  ‘Sotsiopolis’, ông V.Pokyakov thì cho rằng, việc các đại biểu  ‘Trung tâm thống nhất’ và  ‘Vì Ucraina’ – những người thuộc cánh của Tổng thống không bỏ phiếu cho những dự luật chống khủng hoảng của chính phủ chứng tỏ rằng, V.Yushenko không quan tâm nhận tín dụng của IMF. Và ngày hôm nay chúng ta thấy, trên lời nói Yushenko nói đoàn kết các lực lượng chính trị để thông qua dự luật để nhận tín dụng IMF, còn trên thực tế thì phái đại biểu của ông ta và Baloga không ủng hộ. Thấy rõ là đồng đội của Yushenko đang làm hủy hoại đất nước. Và một lần nữa chúng ta thấy họ cùng hành động phối hợp với đảng  ‘Regiony’. Tổng thống bằng hành động của mình đã làm đổ vỡ những thỏa thuận quan trọng với IMF. Chính phủ chỉ còn lại là hành động theo ý của mình thông qua những chính sách để thoát khoỉ hậu quả của khủng hoảng.

Giám đốc  ‘Trung tâm tiếp thị chính trị’, ông V.Stoyan thì tuyên bố: “Có cảm tưởng rằng, không có cái giá nào mà Yushenko lại không trả để diệt Yulia Tymishenko. Nói cách khác, vì cái đó ông ta có thể hy sinh tất cả – không chỉ hy sinh Ucraina mà cả đàn ong của ông ấy”. Theo Stoyan thì “Yushenko đã làm cho IMF lẫn lộn. Mục đích là để cho chính phủ không nhận được tín dụng IMF để vượt qua khủng hoảng. Còn đảng  ‘Regiony’ thì cố tình làm cho chính phủ mất khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước để giải tán và bầu cử lại quốc hội. Và họ đã hợp tác với Văn phòng thổng thống”.

Giám đốc trung tâm NCCT  ‘Penta’, ông V.Fesenko thì nói rằng, ngày hôm qua một số tin đồn từ Văn phòng tổng thống cho hay là sẽ không có đủ số phiếu thuận cho những dự án chống khủng hoảng.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN