Phái BPP của tổng thống Poroshenko  từ chối tham gia bỏ phiếu nhưng quốc hội Ukraina vẫn thông qua được dự luật với số phiếu thuận cao – 240 ĐBND, trên cả số cần thiết là 226.

Dự luật về những sửa đổi đưa vào các luật và văn bản pháp quy đã bị phái BPP từ chối tham gia bỏ phiếu với lý do đòi bỏ phiếu thành phần ủy ban bầu cử trung ương trước.

Sau khi yêu cầu bỏ phiếu ủy ban bầu cử không được quốc hội đồng ý theo đòi hỏi của phái Mặt trận nhân dân và đảng cấp tiến một phiên họp được tuyên bố nhằm tìm đồng thuận nhưng phái BPP đã từ chối tham gia.

“Việc có tới 240 ĐBND bỏ phiếu thuận cho một dự luật cho thấy năng lực làm việc của quốc hội vẫn còn dồi dào và không có cơ sở nào để nói về việc giải tán quốc hội”, – ĐBND của phái “Mặt trận nhân dân” Emets bình luận.

Lưu ý ằng trong tình hình phái tổng thống đang mất uy tín nghiêm trọng một số chuyên gia đánh giá rằng tổng thống có thể tìm cớ để giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn, kéo dài thời hạn bầu cử tổng thông vào sau quốc hội.

Lưu ý rằng, ngày 5 tháng 7, trong thời gian bỏ phuieeus thử nghiệm để giải tán Ủy ban bầu cử trung ương thì chỉ có 189 lá phiếu ủng hộ. Phái Mặt trận nhân dân  (liên minh của BPP) chi cho có 10 phiếu. Sự thất bại này làm BPP từ chối tham gia vào bỏ phiếu dự luật tiếp theo. Tuy nhiên quốc hội vẫn có đủ đa số phiếu để thông qua dự luật.

Rõ ràng đây là một thất bại của BPP và không loại trừ âm mưu giải tán (dù âm mưu đó chỉ là giả định) quốc hội Ukraina trước thời hạn của tổng thống sẽ không thành khi các phái đồng lòng tạo ra một đa số mới.

Nguồn: lb.ua

PS/Comment: Thực ra giả thiết âm mưu tạo khủng hoảng chính trị để giải tán quốc hội đã được một số chuyên gia đưa ra từ đầu năm nay, tuy nhiên điều này chưa chín muồi. Giả thiết tạo khủng hoảng chính trị để giải tán quốc hội đước đưa ra kể từ khi độ tín nhiệm của phái BPP và của chính tổng thống Poroshenko trở nên quá thấp, và khó có hi vọng gia tăng nếu các chỉ số kinh tế và đời sống không thay đổi theo tình huống tích cực trong thời gian còn lại tới đầu năm 2019 khi cuộc bầu cử bước vào giai đoạn công khai. Ý tưởng giải tán quốc hội nằm trong âm mưu kéo dài thời hạn tổng thống Poroshenko cho tới cuối năm sau để có thời gian gỡ gạc giải quyết các vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện tại mà thiết nghĩ đó là – Hòa bình, tăng trưởng, chống tham nhũng và việc làm.

»Cùng chủ đề