Một triệu phú trẻ nói với cô đào xinh đẹp mà anh ta đang chết mê chết mệt:

– Em nghĩ thế nào nếu hai ta cùng nhau tiêu tiền của anh?

– Được thôi!

– Anh muốn suốt đời chúng mình làm như vậy!

– Em không nghĩ là phải tốn nhiều thời gian đến thế để tiêu hết tiền của anh!!

»Liên quan
Khi con gái muốn từ chối

Thứ Sáu, 02 Tháng Chín 2016

Về bằng gì?

Thứ Ba, 30 Tháng Tám 2016

Đã hai lần rồi [Cười vỡ bụng]

Thứ Sáu, 08 Tháng Tư 2016

Ấp trứng voi (Cười vỡ bụng)

Thứ Ba, 21 Tháng Bảy 2015

Nếu... thì...

Thứ Tư, 17 Tháng Sáu 2015