Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra gần 2 triệu cổ phiếu trong khi mua vào chưa đến 1 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu vận tải đang được khối ngoại gom mua.

Cùng với sự suy giảm của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng thêm 1 triệu đơn vị, tương đương 39,8 tỷ đồng. Tính đến hôm nay, họ đã bán ròng trong 14 phiên liên tiếp với mức chênh lệch lũy kế là 28,5 triệu đơn vị (1054 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 964 nghìn đơn vị, trị giá 29,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước. Trong khi đó, lượng bán ra giảm 20% xuống còn 1,99 triệu đơn vị, trị giá 69,6 tỷ đồng. Ngoài ra, trong phên giao dịch thỏa thuận, họ còn bán ra 1 mã trái phiếu với khối lượng 850.000 đơn vị, trị giá 67,1 tỷ đồng.

VSH là mã có chênh lệch mua bán cao nhất phiên hôm nay với 99,5 nghìn đơn vị. Tiếp theo là ba cổ phiếu ngành vận tải là VTO (99 nghìn), PVT (82 nghìn), GMD (53 nghìn). Những mã còn lại đều được mua ròng dưới 50 nghìn đơn vị.

Phía bán ra, DPM dẫn đầu với lượng bán ròng dạt 264 nghìn đơn vị, áp đảo so với mã đứng thứ hai là PPC, 149 nghìn đơn vị. ANV đứng thứ ba với 140 nghìn đơn vị. Ngoài ra còn có 5 mã khác có lượng bán trên 100 nghìn đơn vị, trong đó có FPT, VIC.

Quốc Thắng