Tính đến tháng 10 năm 2008 khối lượng sản xuất công nghiệp của Ukraina giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2007. Đây là lần giảm thứ 3 của ngành trong năm 2008 so với cùng kỳ năm 2007: tháng 8 giảm 0,5%; tháng 9 giảm 4,5%

Theo thông tin của Văn phòng Chính phủ sự giảm sút khối lượng của ngành công nghiệp trong tháng 10 năm 2008 so với tháng 9 năm 2008 có thể gọi là sự sụp đổ: đầu tiên có thể tính đến là ngành luyện kim sản lượng bằng 20,5%, than cốc và lọc dầu bằng 26,5%.

Ngành công nghiệp đã thiết lập hệ thống báo cáo khẩn cấp để có thể nhanh chóng bao quát tình hình, sản lượng vừa và lớn của các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên sự giảm sút khối lượng sản xuất của ngành công nghiệp là do không có khả năng thanh toán cho các hoạt động gas, nước và sưởi ấm. Giá gas, nước…được tính toán là đắt đỏ để duy trì các hoạt động sản xuất..


theo Thương Vụ Việt Nam tại Ukraine

»Cùng chủ đề