Thậm chí nếu đảng khu vực có phong toả diễn đàn quốc hội cho đến ngày 17-7 khi quốc hội nghỉ hè thì cũng không có cơ sở để giải tán quốc hội. Đại biểu khối Litvin Oleg Zarubinski nói như vậy khi bình luận về khả năng giải tán quốc hội của tổng thống Ucraina.

Theo ông, để có cơ sở giải tán quốc hội thì quốc hội phải không làm việc trong vòng một tháng. Ông nhắc lại, kế hoạch lịch làm việc của quốc hội là đến ngày 17-7, khi bắt đầu kỳ nghỉ hè và quốc hội ngừng hoạt động. “Kế hoạch này được các đại biểu phê chuẩn từ đầu kỳ họp”, – ông Zarubinski nói.

“Đảng khu vực bắt đầu phong toả diễn đàn ngày 2-7, vì vậy nếu lấy ngày 17-7 trừ đi 2 ngày thì còn lại 15 ngày là thời gian quốc hội không làm việc, chứ không thể nào là 30 ngày được”, – ông nói.

“Ngày 17-7 này kỳ họp sẽ bế mạc, và bế mạc theo đúng kế hoạch, dù Yushenko, Popov, Stavnhichuk và Bogatyreva có muốn hay không cũng thế”, – ông Zarubinski nói thêm.

Phuong Anh
theo ProUA

»Cùng chủ đề