Khối Litvin không loại trừ khả năng BYUT và đảng khu vực liên minh với nhau, nếu Yakunovich được dành cho một vị trí “thích hợp”. Phó chủ tịch khối Litvin Oleg Zarubinski cho rằng cuộc thương thảo thành lập liên minh quốc hội mới giữa BYUT và đảng khu vực sẽ có thể thành công trong trường hợp Yakunovich được dành cho một vị trí “thích đáng theo cách hiểu của ông”.

Bình luận về thông tin BYUT và đảng khu vực hiện đang bàn bạc để thành lập liên minh, ông Zarubinski nói: “Đây đã là nỗ lực lần thứ tư để xây dựng lại liên minh và tạo nên cái gọi là “liên minh mở rộng”. Ba nỗ lực trước không thành công, khi đó BYUT và đảng khu vực không thoả thuận được với nhau về vấn đề nhân sự.

Theo lời ông Zarubinski, theo thông tin ông nắm được “các cuộc bàn bạc đang được tiến hành”. Theo ý kiến ông đại biểu quốc hội, có thể những cuộc bàn bạc này không tiến hành ở cấp chính thức, cấp cao nhất, mà ở cấp “các chuyên gia thương lượng tầm trung của các khối”.

Ông cũng nhận xét, đại biểu khối Litvin không có dự định “bao vây, phong toả diễn đàn” thậm chí nếu có những cuộc bàn bạc đó. “Chúng tôi coi việc này là bình thường”, – ông nói.

Trong khi đó, theo ông, ông đã nghe những lời phủ nhận chính thức rằng BYUT không tiến hành bàn bạc với đảng khu vực.

“Rõ ràng đây là hình thức tư vấn”, – ông Zarubinski nói.

Trả lời câu hỏi cuộc thương lượng giữa BYUT và đảng khu vực có thành công hay không, và có kêt thúc bằng việc thành lập liên minh mới giữa hai lực lượng này hay không ông O.Zarubinski nói: “Điều đó phụ thuộc trước hết vào việc họ có đề xuất được với ông Yakunovich một vị trí thích đáng theo quan điểm của ông ấy hay không”.

Phương Anh
theo Interfax