Tuần qua các ngân hàng thương mại Ucraina tuyên bố khởi động một loạt các chương trình khuyến mại và ưu đãi mới.

Từ ngày 1-4 đến hết ngày 1-6-2009 ngân hàng “VAB Bank” mở chương trình miễn phạt cho các hợp đồng bảo hiểm tiền gửi, ô tô và tín dụng tiêu dùng quá hạn đối với các khách hàng là doanh nghiệp bán lẻ.

Một chương trình khác của “VAB Bank” là tăng lãi suất lên 14%/năm đối với tiền tồn trong tài khoản thẻ mở tại ngân hàng dành cho tất cả các khách hàng nhận lượng hưu và chi trả xã hội khác tại ngân hàng. Lãi suất tiền tồn được tính hàng ngày trên lượng tồn thực tế tại thời điểm tính, và được nhập vào tài khoản vào cuối tháng.

“Ukrgasbank” tăng lãi suất cho khách hàng hưu trí của mình lên 18%/năm cho tiền grivna đối với tiền tồn trong tài khoản thẻ. Tiền lãi tự động chuyển vào tài khoản, ngân hàng không thu phí dịch vụ tài khoản và có thể nhận lương hưu bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, khách hàng còn được thưởng 1% tổng số tiền thanh toán bằng thẻ tại các siêu thị, hiệu thuốc hay các cơ sở khác.

Ngân hàng “Tài chính và Tín dụng” tổ chức cho khách hàng chương trình gửi tiền “Vốn+”. đây là sản phẩm tiền gửi dành cho khách hàng là thể nhân và cá nhân kinh doanh. Khách hàng có thể nhận lãi suất hàng tháng và tăng tiền gửi vào bất kỳ lúc nào, chỉ cần chuyển tiền từ tài khoản vãng lai vào tài khoản tiền gửi, hoặc có thể nhận tiền gửi theo nhiều phần, chỉ cần chuyển tiền từ tài khoản tiền ]ir sang tài khoản vãng lai. Theo điều kiện của hợp đồng gửi, có thể gửi thời hạn từ 3 đến 18 tháng bằng grivna, đô la Mỹ hay euro. Lãi suất tiền gửi được tính hàng tháng và lên tới 21%/năm đối với grivna và 13% với đô la Mỹ và euro.

Từ 1-4 “OTR Bank” bắt đầu cung cấp dịch vụ hệ thống Anelik và Allure, cho phép khách hàng của ngân hàng chuyển tiền quốc tế bằng đô la Mỹ (với hệ thống Anelik) cũng như đô la Mỹ và euro (Allure).

PUMB (Ngân hàng quốc tế số một Ucraina) áp dụng chương trình gửi tiền mới “Bạn luôn có thông tin!”. Ưu điểm của loại hình tiền gửi này là khả năng chuyển sang hình thức tiền gửi nóng bằng đô la Mỹ theo tỷ giá đặc biệt. Có thể gửi tiền thời hạn đến 6 tháng. Thời gian áp dụng chương trình là từ 3-4 đến hết 31-5. Mỗi khách hàng gửi tiền được cấp một thẻ tín dụng miễn phí với hạn định đến 80% tổng số tiền tiền gửi và khả năng sử dụng hạn định trong toàn bộ thời hạn hợp đồng gửi tiền.

Phương Anh
theo Liga.Busnes