Theo ý kiến của đảng Oppoblock tổng thống đương nhiệm của Ukraina Petro Poroshenko “phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh và sự tan ra kinh tế”, còn danh hài, người sáng lập Studio “Kvartal 95” Zelenskiy “không có kinh nghiệm quản lý”.

Đảng “Oppoblock” kêu gọi những người ủng hộ tẩy chay bỏ phiếu cho các ứng viên vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống: danh hài Zelenskiy và tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko. Trong tuyên bố chính thức của Oppoblock (thủ lĩnh Vilkul, -nd) ngày 2 tháng 4 nói.

Khối Oppoblock cũng cho rằng, “trong xã hội Ukraina phát triển chủ nghĩa dân túy (hứa suông, mị dân –nd) và tâm lý cách mạng”, bởi vì “trong vòng hai không có những người muốn hòa bình và phục hồi nền kinh tế, còn đại diện “đảng chiến tranh” là một người dân túy công khai”.

Đảng Oppoblock tuyên bố không thể ủng hộ Poroshenko bởi vì cho rằng ông chịu trách nhiệm về “chiến tranh và sự tan rã kinh tế, chết chóc của hàng chục ngàn người Ukraina, săn đuổi nhà thờ”. “Vị trí của Poroshenko không phải trên chiếc ghế tổng thống, mà trước vành móng ngựa”, – trong tuyên bố nói.

“Trong khi đó chúng tôi không thể ủng hộ danh hài Volodimir Zelenskiy, người từng tuyên bố không trùng khớp với quan điểm có tính nguyên tắc của chúng tôi. Sự thiếu vắng một chương trình rõ rằng, cùng với thiếu kinh nghiệm quản lý, thiếu hiểu biết chính trị và chủ nghĩa dân túy của ông Zelenskiy không cho chúng tôi quyền kêu gọi các cử tri của chúng tôi ủng hộ, “lựa chọn con mèo đen trong túi”, – đảng Oppoblock tuyến bố.

Đáng Oppoblock kêu gọi những người ủng hộ đảng từ chối đi bỏ phiếu ở vòng hai, từ chối ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong số hai ứng viên” và “tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội”.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề