Đại biểu quốc hội Secgây Podgornyi (khối BYUT) đề nghị quốc hội tăng tỷ lệ vượt rào vào quốc hội đối với các đảng phái trong cuộc bầu cử tới lên 4%.

Tỷ lệ này được đưa ra trong dự luật số N4357 “Sửa đổi luật Ucraina “Về bầu cử đại biểu quốc hội Ucraina”, được đăng ký tại quốc hội ngày 14-4.

Dự luật này cũng đề xuất hoàn thiện hệ thống bầu cử, quy định trách nhiệm của các đảng, các khối tham gia tranh cử, đảm bảo tính công khai của danh sách bầu cử. 

Cụ thể, dự luật đề nghị quy định danh sách các ứng cử viên đại biểu quốc hội được xây dựng trên cơ sở danh sách các đề cử do tổ chức khu vực lập nên.

Trong đó dự luật đề xuất quy định danh sách của các tổ chức khu vực này phải được lập sau khi đã thảo luận rộng rãi với công chúng, trong đó có cả các phương tiện thông tin đại chúng. 

Khi xây dựng danh sách ứng cử, theo dự luật, tất cả các ứng cử viên được các đảng phân về các vùng, theo tỷ lệ 2 ứng cử viên cho một khu vực bầu cử.

Hình thức cổ động bắt buộc theo dự luật trên là công bố trên phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước hoặc tư nhân bằng tiền quỹ của đảng (khối) không chậm quá 45 ngày trước ngày lập danh sách ứng cử viên đã được phân bố vào các vùng.

Ngoài ra, dự luật còn đề nghị tăng số lượng tối thiểu các ứng cử viên do đảng đề cử từ 18 lên 27. 

Theo ý kiến tác giả dự luật, việc dự luật được thông qua sẽ đảm bảo được quá trình xây dựng danh sách bầu cử công khai và minh bạch.

Theo tin đã đưa, đại biểu quốc hội khối BYUT Mikhain Pojyvalov đã có đề nghị với quốc hội tăng tỷ lệ vượt rào từ 3% lên 7%.

 

Phương Anh
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề