TS Trần Văn Thuấn, phó giám đốc Bệnh viện K cho biết, nguyên nhân gây bệnh ung thư có rất nhiều nhưng chắc chắn có sự ảnh hưởng từ môi trường, trong đó có chế độ dinh dưỡng không hợp lý đóng một vai trò quan trọng. Khoảng 30 – 35% bị ung thư là do thực phẩm.