Trong thời gian từ 15 đến ngày 16 tháng 7 năm 2009, tại thành phố Kiev Ucraina đã tiến hành Khóa họp thứ 10 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Ucraina về hợp tác kinh tế-Thương mại và khoa học – kỹ thuật

 Đoàn Chính phủ Việt Nam do ông Lê Danh Vĩnh – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch phân ban Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn Chính phủ Ucraina, do ông Pyatniski V.T, Thứ trưởng Bộ kinh tế, Chủ tịch phân ban Ucraina làm trưởng đoàn.

ông Lê danh Vĩnh thứ trưởng bộ công thương Việt Nam và ông pyatniski V.T,thứ trưởng bộ kinh tế Ukraina Ký kết văn bản

Tham dự khóa họp có một số doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại với các doanh nghiệp Ucraina cùng tham gia.

Hai trưởng đoàn đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và Ucraina trong bối cảnh suy thoái nền kinh tế toàn cầu, đồng thời đã tiến hành kiểm điểm tình hình thược hiện các thỏa thuận đã đạt được trong Biên bản khóa họp thứ 9 và nêu ra các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm ưu tiên phát triển hợp tác trong thời gian tới: năng lượng, khoa học kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, thương mại, nông nghiệp …

Hai bên bày tỏ sự hài lòng với việc tiến hành khóa họp thứ 10 của Ủy ban , ghi nhận các nỗ lực chung nhằm tăng cường, đẩy mạnh hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và ký kết biên bản khóa họp thứ 10; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về chính sách và doanh nghiệp Ucraina và Bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam về phát triển doanh nghiệp vùa và nhỏ.

Trong thời gian làm việc của khóa họp, Đoàn Chính phủ Việt Nam đã tham dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Ucraina tổ chức tại Phòng thương mại & Công nghiệp Ucraina và hội thảo phát triển kinh doanh cá basa ,hải sản của việt Nam tại thị trường Ucraina do tập đoàn Nam Việt-Thái Sơn đồng tổ chức tại Kiev. 

Lê hòa Bình
theo ghi chép từ hội nghị