Thành phố Kharkov đã lên xong sơ đồ tái tạo những con đường nối sân vận động “Metalist” với các cửa ngõ thành phố. Thông tin này được Sở phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch và hạch toán thông báo.

Hiện nay, các quan chức Ủy ban hành chính thành phố đang tiến hành thương thảo với các công ty có khả năng xây dựng những khách sạn mới trong thành phố, cũng như với chủ sở hữu các khách sạn hiện có.

Theo tin từ chuyên đề mạng chính thức của Ủy ban hành chính thành phố, các nhà đầu tư đã nhận được bảo lãnh cho việc tái thiết và sửa chữa các khách sạn và ký túc xá trong thành phố. Vấn đề phân chia các khu đất trống để xây dựng những khách sạn mới cũng đã được cân nhắc.

Đến thời điểm hiện tại đã giải quyết xong vấn đề liên quan tới việc xây dựng Bệnh viện của Trường đại học tổng hợp Kharkov. 73,4 triệu grivna từ ngân sách nhà nước trước đây dự định dành cho công trình này để phục vụ Euro – 2012, sẽ được chuyển cho các cơ quan y tế cơ sở của thành phố để mua sắm những thiết bị y học cần thiết.