Những người biểu tình hô: “tống giam Kernes!” trong khuôn khổ cuộc biểu tình chống lệnh của thị trưởng thành phố về xóa sổ lều trại trên quảng trường của các cựu chiến binh, tình nguyện viên trong chương trình hành động đòi hủy bỏ lệnh phục hồi con phố mang tên nguyên soái G.Giucov.

Các nhà báo đưa tin rằng, cuộc diễu hành có sự tham gia của khoảng 1000 người.

Các video của những người dùng mạng xã hội công bố những hình ảnh người biểu tình xúc phạm thị trưởng Kernes. Họ hô những khẩu hiệu có cả những lời tục tĩu:

>>”Сучий пес”, “Помни, чужак, здесь хозяин украинец”, “Украинскому городу – украинская история”, “Жуков – палач, а не герой”.

Đoàn diễu hành có sự bảo vệ của cảnh sát và những chiếc xe đặc chủng.

Thị trưởng đã hạ lệnh dọn các lều trại được gọi là những “lều trại vinh danh các quân nhân tham gia ATO tại trung tâm thành phố, vì thế gây nên phẫn nộ dữ đội.

Trước đó, vào ngày 9 tháng 5 thị trưởng Kernes trong lời phát biểu của mình Nhân Ngày chiến thắc chủ nghĩa quốc xã đã đề xuất phục hồi con phố mang tên nguyên soái Giucov.

Tình nguyện viên Galina Kuts viết trên Fb rằng, “Ngày hôm nay người Kharkiv xuống đường mít tinh chống lại việc xóa sổ lều trại “Tất cả để chiến thắng” – biểu tượng của sự kháng cự chống sự chiếm đóng của Nga”. Theo lời bà, “ý tưởng là những lều trại này cần được dựng lên như bảo tàng giữa quảng trường cho tới khi nào chiến tranh chấm dứt”. >>окончания войны.

Sau mít tinh đoàn người tiến tới trụ sở UBHC thành phố. Theo dữ liệu cảnh sát đoàn diễu hành có khoảng 600 người.

Việc gỡ bỏ lều trại “Tất cả cho chiến thắng” cũng được dân cư mạng ủng hộ theo khuyến nghị điện tử với số người cần thiết trong vòng một ngày (8 tháng 5) công bố khuyến nghị này.

Ngày 11 tháng 5 ông Kernes đã đề nghị những người tổ chức lều trại tự gỡ bỏ nếu không thì thành phố sẽ gỡ bỏ lều trại.

Dialog.UA

»Cùng chủ đề