Năm 2019, những khách hàng lớn nhất của bộ phận thuế vụ ở tp Kharkiv thuộc thuộc cục thuế nhà nước đã chuyển 30,4 tỷ Hryvnia vào quỹ ngân sách nhà nước nói chung, cao hơn 20,5% so với số tiền thu được trong năm 2018. Điều này đã được văn phòng sở thuế vụ thông báo.

Hầu hết các doanh nghiệp sau đây đã được nộp ngân sách nhà nước vào cuối năm:

 • PJSC “Philip Morris Ukraina”
 • Công ty cổ phần “Turboatom“;
 • Công ty cổ phần “Kharkovivoblenergo“;
 • Đường sắt phía Nam;
 • LLC “Kub-Gaz” (Khí hóa lỏng);
 • Tập đoàn cổ phần ” AVEK và CO”;
 • Cty cổ phần “Kharkov TEC-5”.

Trong số các loại thuế hình thành ngân sách chính, ngân sách nhà nước nhận được:

 • 14 tỷ UAH thuế tiêu thụ đặc biệt (tăng + 1,1 tỷ UAH, tương đương 8,7%);
 • 9,4 tỷ UAH thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa được sản xuất tại Ukraina (tăng + 1,9 tỷ UAH, tương đương 25,2%);
 • 4,7 tỷ UAH thuế thu nhập doanh nghiệp (tăng +1,4 tỷ UAH, tương đương 41,9%);
 • 0,5 tỷ UAH thuế thu nhập cá nhân (tăng + 52 triệu UAH, tương đương 12,9%);
 • 0,3 tỷ UAH lợi nhuận ròng.

Nguồn: Sq.statusquo

»Cùng chủ đề