(DN.ODESA) – Thực hiên lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và của đại sứ quán Việt nam tại Ucraina, ban chấp hành Hội doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Odessa tổ chức đợt quyên góp ủng hộ cho đồng bào lũ lụt trong nước , từ hôm nay đến ngày 28-10-2008 nhân dịp có đoàn văn nghệ trong nước sang biểu diễn.

Chúng ta là những người con xa xứ mỗi người đều có một gia đình nhưng ai cũng cùng chung một tổ quốc và chung những đồng bào thân thương của riêng mình, bao nhiêu những khó khăn vật lộn với cuộc sống của từng gia đình trong một hoàn cảnh đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh không lâu, lại liên tục bị thiên tai lũ lụt, bao nhiêu gia đình đang gặp khó khăn cảnh màn trời chiếu đất, nhà cửa ruộng vườn bị lũ lụt cuốn trôi, đợt ngập này chưa qua thì đơt lũ khác lại ập đến, trẻ em không được đến trường hoặc có đến trường thị việc học hành của các em gặp muôn vàn khó khăn. Với truyền thống yêu nước thương nòi, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Đảng nhà nước và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam đã và đang có rất nhiều biện pháp nhằm khắc phục khó khăn và ổn định cuộc sống cho đồng bào. Tuy vậy đồng bào ta những người đang gặp nạn vẫn chưa hết gặp những khó khăn và rất cần những bàn tay và tấm lòng nhân ái. Là những người con của dân tộc Việt Nam, với tình cảm và truyền thống của người Việt Nam, lãnh đạo Hội người Việt Nam, Hội doanh nghiệp Việt Nam thành phố Odessa kêu gọi mọi nguời đang sống và làm việc tại đây, với trách nhiệm và tình cảm của mình hãy đóng góp ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt trong nước. Mọi đóng góp sẽ nộp cho các chi hội trưởng sau đó các chi hội trưởng sẽ tổng hợp nộp cho ban tổ chức và sau đó sẽ chuyển về nước vào ngày 28-10-2008. Tổng số tiền quyên góp sẽ được công khai trước giờ biểu diễn của đêm văn nghệ.


theo Hội người Việt Nam tp Odessa