12 công ty niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2009.

* Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Sông Đà (mã SDD-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1 đạt 4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 307,3 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1 đạt 31,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,42 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm quý 1 đạt 55,92 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4,49 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1 đạt 24,74 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4,98 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12 -HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm quý 1 đạt 35,68 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 113,67 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (mã SSS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1 đạt 2,43 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 65,7 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi (mã NLC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm quý 1 đạt 8,86 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4,44 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 1 đạt 80,75 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,98 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong quý 1 đạt 54,68 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ gần 10 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu (mã TC6-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1 đạt 386 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10,64 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thạch cao Xi măng (mã TXM-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1 đạt 47 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,31 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – TKV (mã TDN-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1 đạt 328,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 69,4 triệu đồng.

Ánh Hồng
theo VNE