Kết qủa cuộc gặp gỡ ngày 6 tháng 5 của các đại diện trong Nhóm liên lạc Minsk về điều tiết tình hình Donbass với các đại diện quân khủng bố là “một bước tiến nghiêm túc theo hướng điều tiết chính trị cuộc xung đột”. Đại diện Ukraina trong Nhóm liên lạc ba bên Leonid Kuchma tuyên bố sau khi kết thúc thương lượng ở Minsk ngày 6 tháng 5, Đài phát thanh Tự do đa tin.

Theo lời ông Kuchma, các đại diện chiến binh li kahi đã có “tính xây dựng”. Đến lượt mình, đại diện Nga Azamat Kulmuhametov nói rằng thương lwowgj đã cho niềm hy vọng đối với “điều tiết chính trị” cuộc xung đột ở Donbass.

Lưu ý rằng, trong cuộc gặp gỡ có sự tham gia của các đại diện chính thức của Ukraina Leonid Kuchma, của Nga Azamat Kulmuhametov và của OSCE Haidi Tallyavini, đồng thời cả các đại diện của “DPR” và “LPR” Denis Pusilin và Vladislav Deynego.

Như báo “Obozrevatel” đã đưa tin, hôm thứ 4, ngày 6 tháng 5, ở tp Minsk trong thời gian gặp gỡ Nhóm tiếp xúc ba bên về Donbass đa thành lập các phân nhóm.

Các phân nhóm này sẽ được tập trung hàng tuần ở Minsk để thảo luận các vấn đề điều tiết xung đột ở Donbass, trước mắt tập chung vào việc rút triệt để các lại vũ khí hạng nặng, tiến tới đình chiến toàn bộ và bàn bạc cho cơ chế và tiến trình bầu cử tại địa phương.

***

Hoàng Xuân Kiểm, Nguồn: Obozrevatel.com

»Cùng chủ đề