Trong khi đó đảng của ông Yatsenyuk “Mặt trận nhân dân” chỉ có mức tín nhiệm 1%.

Cuộc điều tra xã hội học về mức độ tín nhiệm đối với các chính đảng ở Ukraina trong một cuộc bầu cử quốc hội giả định được tiến hành vào ngày chủ nhật này. Dẫn đầu mức tín nhiệm của cử tri là đảng “Batkivschina” của bà Yulia Tymoshenko – 13%, đảng đối lập hiện nay “Oppoblock” (nòng cốt đảng “Các khu vực” cũ) giữ mức tín nhiệm thứ hai  cùng với đảng “BPP” và đảng “Tự cứu mình đều với 11%”.

Nhóm “Rating” theo đơn đặt hàng của Viện cộng hòa quốc tế đã tiến hành điều tra mức tín nhiệm các đảng phái với giả định nếu có cuộc bầu cử quốc hội được tiến hành vào ngày chủ nhật tới.

Đảng Cực đoan của Lyasko có mức tín nhiệm 8%, đảng Tự do của ông Tyagnibog  – 4%, Đảng Thái độ công dân của ông Gritsenko – 3%, đảng Ukrop của ông Korban (Kolomoyskiy) – 3%, các đảng khác đều có mức tín nhiệm của cử tri dưới 3%.

Đảng Mặt trận nhân dân của ông Yatsenyuk chỉ vẻn vẹn có 1% mức tín nhiệm của cử tri.

Trong khi đó có 27% những người được hỏi trả lời không tham gia vào bỏ phiếu, còn 16% thấy khó trả lời.

Cuộc điều tra xã hội học được tiến hành trên toàn lãnh thổ Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng ở Crimea và Donbass.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề