Tin của TTX UNN. Hôm nay tại cuộc họp của Nhóm liên lạc ba bên ở Minsk đã khẳng định tất cả những trở ngại cho cuộc họp theo định dạng Normandia ở cấp cao nhất đã được gỡ bỏ – sự phân tách lực lượng và phương tiện trong khu vực Zolotoye và Petrovskiy và thôn Stanitsa Luganska là bước cuối cùng theo hướng này. Thư ký báo chí của đại diện Ukraina trong Nhóm lien lạc Minsk, bà Olifer thong báo trên Facebook.

Hôm nay, tại cuộc họp của Nhóm liên lạc ba bên đã kết luận rằng tất cả những trở ngại cho cuộc họp theo định dạng Normandia ở cấp cao nhất đã được gỡ bỏ – việc rút các lực lượng và phương tiện ở khu vực Zolotoye, Petrovskoye và Stanitsa Luganska là bước cuối cùng trong hướng này. Cả bốn thủ lĩnh của Bộ bốn Normandia sẽ sớm đẩy nhanh việc giải quyết tất cả các vấn đề cấp bách để giải quyết xung đột ở Donbass”, – bà Olifer viết.

Ngoài ra, bà cho biết rằng vì một cuộc họp của phân nhóm nhân đạo không được tổ chức vào ngày hôm nay tại Minsk vì lý do kỹ thuật, phía Ukraina đã khăng khăng tổ chức một cuộc họp video của nhóm này vào ngày mai, 13 tháng 11.

Nhớ lại rằng vào ngày 12 tháng 11, một cuộc họp của Nhóm liên lạc ba bên để giải quyết tình huống ở Donbass sẽ được tổ chức từ xa qua cầu truyền hình với sự tham gia của đại diện OSCE Martin Sidic.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề