Một nghiên cứu mới đây cho thấy sức khỏe của chị em sẽ được tăng cường nếu như có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.