Luật về công vụ mới có hiệu lực được hơn 2 năm nhưng số cán bộ công chức ở Ukraina đã giảm 20%. Tổng thống Petro Poroshenko thông báo trong cuộc gặp gỡ với giới công chức.

“Tính minh bạch của các cuộc thi tuyển cộng chức và sự đánh giá khách quan là sự kích thích mạnh mẽ để các công chức nhà nước phát triển… Chúng ta cần phải bảo đảm “thang tương ứng” trong công vụ nhà nước, điều này phụ thuộc vào lãnh đạo phòng cho tới giám đốc sở, phụ thuộc vào các cơ quan cấp bộ”, – ông Poroshenko tuyên bố.

Lưu ý rằng Luật về công vụ nhà nước được thông qua cuối năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2016.

Luật về công vụ nhà nước tiên liệu giảm 30% viên chức, công chức ở Ukraina. Tất cả họ đều phải trải qua thi tuyển dụng.

Nguồn: trang Fbr Poroshenko

»Cùng chủ đề