UNN. Tại Ukraina kể từ đầu năm, tính đến ngày 5 tháng 2 có gần 8 nghìn cặp đã kết hôn nhiều hơn so với số cặp vợ chồng chia tay. Bộ Tư pháp trả lời cho UNN để đáp lại yêu cầu thông tin.

“Kể từ ngày 5 tháng 2 năm 2020, hồ sơ kết hôn của 11 122 đã được chấp nhận và 3173 hồ sơ về việc ly hôn”, – tuyên bố cho biết.

Trong ngày được gọi là “Ngày đẹp” ở Ukraina – 02.02.2020 đã có gần 400 cuộc hôn nhân được đăng ký

Như UNN đã báo cáo, năm 2019 số cặp kết hôn xảy ra nhiều hơn sáu lần so với số cặp vợ chồng ly hôn.

Nhớ rằng ở Ukraina, đã một phần cải cách họat động công chứng, theo đó cho phép các công chứng viên được quyền đăng ký kết hôn và ly hôn.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề