Theo kết quả của 10 tháng năm 2019, Ngan hàng thương mại nhà nước “Privatbank” đã tăng lợi nhuận lên 28 tỷ hryvnia – đây là kết quả gấp đôi kết quả hoạt động của ngân hàng này trong năm 2018.

Các hạng mục bất động sản của Privatbank bị tịch biên sau khi GPU phát hiện có những dấu hiệu phạm tội và các chủ sở hữu không thực hiện các nghĩa vụ tái cơ cấu trong thời hạn đã thỏa thuận với NBU – trước ngày 1 tháng 7 năm 2017

Cơ quan báo chí của ngân hang thong báo.

Theo giám đốc tài chính của Privatbank, bà Anna Samarina, mức tăng của danh mục cho vay của ngân hàng trong 9 tháng năm 2019 là 14,9%.

Một chỉ số tương tự cho toàn bộ hệ thống ngân hàng của Ukraina là 3,4%, đối với nhóm các ngân hàng quốc doanh là 3,7%.

Sự gia tăng tài sản ròng của Privatbank kể từ đầu năm 2019 là 2%, trong thông báo cho biết.

Trong khi đó, sự gia tăng tài sản ròng trong toàn bộ hệ thống ngân hàng của Ukraina là 1% (không bao gồm Privatbank – 0,8%). Trong nhóm các ngân hàng quốc doanh, tăng trưởng tài sản ròng là 0,1%, không bao gồm Privatbank, tài
sản ròng của cả nhóm ngân hàng quốc doanh giảm 1,1%.

Nhớ lại:  Theo kết quả của 9 tháng năm 2019,  Privatbank đã tăng lợi nhuận ròng lên 27,4 tỷ Hryvnia.

Nguồn: ePravda

»Cùng chủ đề