Đại diện Ukraina trong phân nhóm chính trị ở Minsk Evgeny Marchuk thông báo về những kết quả thương lượng về điều tiết tình hình ở Minsk.

Trước đó tất cả thương lượng về đề tài này đều lầm vào bế tắc, bởi vì các bên có những quan điểm ngược chiều nhau về công việc của phái bộ như thế ở Donbass.

Trong nhóm công tác quốc tế thỏa thuận các thông số triển khai phái bộ LLGGHB của Liên hợp quốc đã có những tiến bộ nào đó.

Những người thương lượng đã đạt được một phần nhân nhượng. Theo lời ông Marchuk sự nhân nhượng đạt được cỡ 30%.

Ông Marchuk cho biết thêm chi tiết:

Các bên đạt được đồng thuận về các vấn đề triển khai hành chính trên lãnh thổ ORDLO. Tuy nhiên, vẫn như trước chưa đi tới đồng thuận về khối vấn đề thứ hai liên quan bố trí đời sống hòa bình trên các lãnh thổ này. Điều này liên quan tới ân xá, tư pháp quá độ, bầu cử và vv… Ngoài ra, ông thừa nhận: các bên rất khó tin cậy lẫn nhau.

Ông nói: “Những mâu thuẫn cần thiết phải vượt qua bằng cách vượt qua ngôn ngữ thù địch trong số các chính trị gia và truyền thông”.

Lưu ý rằng, ông Evheny Marchuk gọi một số các điều kiện do Moskva đưa ra cho sự ra khỏi xung dột vũ trang ở Donbass là vấn đề Crimea, có vẻ như Nga đã đề nghị không chính tực bằng gợi ý phía Ukraina thừa nhận bán đảo Crimea là của Nga làm cơ sở để giải quyết xung đột ở Donbass.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề