Ukraina sẽ phục hồi tổ hợp chế tạo hàng không tới năm 2022.

Chính phủ đã dự định thu hút 33 tỉ Hrivnia đầu tư để sản xuất số lượng máy bay lớn, kể cả trực thăng – lên tới 100 tỉ Hrivnia.

Ba phần tư số sản phẩm dự định là để xuất khẩu. HĐBT đã thông qua chiến lược phục hồi ngành chông nghiệp hàng không của Ukraina trong vòng 5 năm tới.

Tài liệu tiên liệu phục hồi theo một số hướng, theo đó hướng chính là chuyển xí nghiệp nhà nước Antonov thành xí nghiệp đa chức năng kiểu Hollding. Điều này theo ý tưởng là để tập trung tài chính nhằm làm cho các xí nghiệp chế tạo hàng không trở nên khoẻ mạnh hơn.

Trong 5 năm sẽ tập trung sản xuất các loại mày bay chủ yếu: An-132, An-178, máy bay và thiết bị không người lái, hiện đại hóa các máy bay dân dụng hiện có như An-140, An-148, An-158, An-178 và máy bay vận tải – An-74, An-124.

Một trong những mục tiêu quan trọng là thông qua chương trình này Ukraina sẽ sản xuất toàn bộ những chi tiết mà trước đây phải sản xuất ở Nga hướng tới làm chủ hoàn toàn ngành chế tạo hàng không.

Nguồn: rbc

»Cùng chủ đề