Thủ tướng Ukraina Vladimir Groysman ngày hôm qua đã trình kế hoạch đầy đủ của các hành động của chính phủ mà ông lãnh đạo tới năm 2017. Những điểm chính: cải cách thuế vụ, y tế và hỗ trợ nông thôn. Kế hoạch sẽ được thông qua lần cuối vào ngày 26 tháng 5.

Quyết sách. Nhiệm vụ chính đối với chính phủ là thiết lập sự ổn định kinh tế vĩ mô bằng cách tiến hành một số cải cách. Chẳng hạn, cải cách quản trị nhà nước: “Chúng ta cần phải từ chối những chức năng không thuộc chính phủ và chuyển chúng cho cấp dưới. Các bộ cần phải chịu trách nhiệm về chính sách của mình. Không dưới 30% quyết định sẽ không do HĐBT quyết định mà là các cấp dưới tự quyết định”.

Donbass. Cần thiết thực hiện công tác tản quyền và ủng hộ 1,7 triệu người tả cư. Để làm điều đó sẽ thu hút các tổ chức quốc tế.

Tư nhân hóa. Ở Ukraina có (còn) 3,5 ngàn xí nghiệp nhà nước và 1,7 ngàn trong số đó không thể được phép bán.  Theo lời thủ tướng, đất nước cần đạt được trình độ Châu Âu, nơi mà số lượng xí nghiệp nhà nước không quá 300. Tuy nhiên, quốc gia của họ về lãnh thổ là nhỏ hơn so với Ukraina…

Độc lập năng lượng.  Chính phủ hiện nay muốn trong vòng 3-4 năm đạt được sự độc lập năng lượng, kể cả nhờ năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

Ngân khố. Thủ tướng tuyên bố về sự cần thiết giảm biên chế các cơ quan ngân khố mà hôm nay có tới 58 ngàn người. Ông cũng hứa không tăng thuế suất trong vòng 3-4 năm tiếp theo.

Nông thôn. HĐBT sẵn sàng trợ giúp có địa chỉ cho những xí nghiệp nông nghiệp có diện tích trồng trọt không quá 1500 héc ta. Đối với những thôn xã được kết nối thành cộng đồng dự định chi 1 tỷ Hrivnia trong 1 năm.

Trợ giúp xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh rằng ngày hôm nay chỉ có ¼ số người nghèo được nhận trợ cấp xã hội. “Hiện chúng ta có trong quỹ xã hội cho các mục đích này 350 tỷ Hrivnia. Tôi cho rằng số lớn dân cư cần nhận được sự hỗ trợ này”, – Groysman nói.

Y tế. Giảm tỉ lệ người chế do bệnh tim mạch, bởi vì bệnh này làm 426 ngàn người Ukraina chết trong một năm: “Chúng tôi sẽ xây dựng trên toàn quốc mạng các trung tâm tim mạch để đa số công dân có thể khám chữa bệnh”.

Giáo dục. Chính phủ mới từ bỏ thực tiễn mà người giáo viên ngoài việc giảng dạy là cứ thường xuyên viết báo cao, chương trình, các loại giấy tờ khác.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề