Chủ tịch Tòa án Hiến pháp(KC) Ucraina Andrei Strizhak khi phát biểu trên kênh ICTV cho rằng, trong thời điểm này không có lý do gì để giải tán Quốc hội.

“Theo Hiến pháp Ucraina, 6 tháng trước bầu cử tổng thống nếu không có một lý do đặc biệt nào đó thì việc giải tán Quốc hội là điều không thể,” – người đứng đầu KC nhấn mạnh.

Andrei Strizhak cho biết, họ đã có văn bản gửi đến tổng thống Yushchenko giải thích về việc từ chối yêu cầu từ phía tổng thống, “ theo Hiến pháp có 3 lý do để giải tán Quốc hội, nhưng trong thời điểm hiện nay thì không có lý do nào phù hợp, nếu muốn giải tàn Quốc hội chỉ còn cách thay đổi Hiến pháp”, – ông nói thêm.  

Khi được hỏi bao giờ sẽ bầu cử tổng thống, Strizhak từ chối nói ra ngày chính xác, nhưng ông cho rằng, việc này có thể được quyết định bởi Quốc hội và mọi vấn đề xung quanh sự kiện này đã được quy định trong điều 103 của Hiến pháp. (Điều 103 của Hiến pháp: ngày bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng mà nếu tính đến tháng đó, nhiệm kì của Quốc hội được 5 năm).

Như chúng tôi đã đưa tin, trước đó Tòa án Hiến pháp đã công bố ngày bầu cử tổng thống là 25-10-2009, nhưng sau đó lại hoãn lại do đa số trong Quốc hội đã bỏ phiếu phủ quyết. Thủ tướng Tymoshenko đã có ý định thành lập liên minh trong Quốc hội để chống lại quyết định giải tán của tổng thống Yushchenko.

Phamxuan
theo ICTV, Inter

»Cùng chủ đề
Baloga xin từ chức

17 Tháng Năm 2009