Các cựu phó trưởng công tố tối cao Ukraina Vitaly Kassko và David Sakvarelidze bắt đầu quá trình thành lập chính đảng.

“Chúng tôi tập trung năng lượng và các nỗ lực lại và bắt đầu quá trình hình thành một lực lượng chính trị mới trên cơ cở những nguyên tắc hoàn toàn mới về thực chất, một lực lượng chính trị mà sẽ dẫn dắt Ukraina đi tới câu lạc bộ các quốc gia thành công”, – trong thông báo viết trên Fb. nói.

Mục đích của đảng:

  • Bảo vệ chủ quyền quốc gia và phục hồi toàn vẹn lãnh thổ Ukraina;
  • Tiêu diệt hệ thống tài phiệt giả dân chủ bằng cách đổi mới hoàn toàn và kiên quyết thương lưu chính trị;
  • Xây dựng một nhà nước hùng mạnh, dựa trên cơ sở công lý, tôn trọng lần nhau và niềm tin;
  • Đoàn kết xã hội Ukraina xung quanh tẩy chay tuyệt đối nạn tham nhũng;
  • Phát triển ở Ukraina một xã hội tiếp cận mở.

Nhóm sáng kiến trên hình ảnh được công bố gồm 14 người. Ngoài các ông Kassko và Sakvarelidze còn có đại biểu nhân dân Victor Chumak (ngoài phái) và Natalia Novak (BPP), cựu lãnh đạo hãng công vụ Ukraina denis Brodskiy, cựu TBT báo Forbes Vladimir Fedorin, đại diện Cương lĩnh “Đất nước mới” Vladimir Kozlenko và hững người khác.

“Giai đoạn tư vấn ban đầu đã kết thúc. Chúng tôi thành lập đội ngũ ở các địa phương và đề xuất với tất cả những ai tin tưởng vào tương lai của Ukraina và sẵn sàng làm việc một cách trung thành cho sự phồn vinh và phát triển của đất nước tham gia vào đảng mới của chúng tôi”, – những nhà sáng lập đảng mới này kết luận.

Trước đó ông Sakvarelidze khi nói về thành lập đảng mới đã thông báo về việc tích cực tư vấn với các đại biểu nhân dân Sergey Leschenko và Mustafa Nayem (đảng Liên hiệp dân chủ), tuy nhiên trên ảnh không có hai người này. Ông Denis Brodskiy bình luận rằng đã có tư vấn với hai đại biểu nhân dân nói trên nhưng không có kết quả.

Theo lời ông Brodskiy, chúng tôi không có những khác biệt về nền tảng, tuy nhiên thương lượng đã không thành và tôi hy vọng chúng tôi vẫn là những đồng minh. Riêng tôi nghĩ có lẽ do chúng tôi bắt đầu lập đảng từ số không, cho dù không có gì khác biệt về quan điểm… Tôi cũng muốn thể hiện sự thống nhất của các lực lượng lành mạnh.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề