Một bản tuyên ngôn có tên gọi là Universal được các đại biểu Hội đồng trung ương (quốc hội) phát ra vào ngày này cách đây đúng 100 năm băng bốn thứ tiếng – tiếng Ukraina, tiếng Nga, tiếng Ba Lan và tiếng Do thái.

Ngày 20 tháng 11 là ngày kỷ niệm 100 năm ngùy tuyên ngôn độc lập của Nước cộng hòa nhân dân Ukraina (UNP). Cũng vào ngày này 100 năm về trước đã làm nên một trong những bước đi trên con đương thành lập nhà nước Ukrana độc lập.

Tài liệu tuyên ngôn thành lập nước cộng hòa nhân dân Ukraina là văn bannr thứ ba được quốc hội UNP thông qua tiên liệu cả chương trình thay đổi chính trị và kinh tế xã hội.

“Trong bản tuyên ngôn nói về những nguyên tắc dân chủ xây dựng nhà nước, về ngày lao động 8 giời, về xoá bỏ án treo cổ, về thành lập tòa án độc lập như một nhánh chính quyền nhà nước.

Bản tuyên ngôn thứ ba đồng thời tuyên bố bình đảng các dân tộc sống trên lãnh thổ Ukraina và đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới các dân tộc thiểu số trở thành một bộ phận đầy đủ của nhà nước”, – ông Alexander Kucheruk, giám đốc bảo tang cách mạng Ukraina 1917-1921 kể.

Tuyên ngôn Universal lần thứ ba trở thành nền tảng tư pháp cho tuyên ngôn lần thứ tư được thong qua sau đó ba tháng về sự độc lập hoàn toàn của nhà nước Ukraina khỏi nước Nga. Nước Nga đã không hài lòng về điều này  và Bolsevich Nga đã đưa quân đội tới bắt đầu cuộc chiến tranh để tiêu diệt nhà nước mới ở Ukraina.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề