Đến cuối tháng 10 năm 2009 Ucraina phải tạo điều kiện đảm bảo khả năng rút tiền tín dụng trước thời hạn cho những người gửi ở tất cả các ngân hàng. Điều kiện này được ghi bổ sung trong văn bản về kinh tế và tài chính phù hợp với thời gian có mặt của ủy ban IMF ở Ucraina.

Trong văn bản có đoạn ghi rằng:”Đây là hạn chế hiện thời, hy vọng rằng nó sẽ được khắc phục đến cuối tháng 10 năm 2009, sau khi hoàn thành tái tư bản hóa và chương trình tái cấu trúc các ngân hàng.

Như thông báo trước đó Văn phòng thủ tướng Ucraina đã đạt được thỏa thuận với quỹ tiền tệ thế giới IMF về việc cần thiết xem xét lại ngân sách nhà nước đến cuối tháng 5.

Ngày hôm qua 17 tháng 4 IMF đã cho phép Ucraina tăng mức thiếu hụt ngân sách. Ucraina và IMF đã thỏa thuận rằng chính phủ cam kết duy trì sự thiếu hụt ngân sách ở mức 4% tổng thu nhập quốc nội.

Trong thông báo nói rằng:”Mặc dù sự suy giảm kinh tế ngày càng mạnh hơn dự đoán, nhưng chính phủ Ucraina cam kết sẽ giữ sự hao hụt ngân sách ở mức 4% tổng thu nhập quốc nội”. Tháng 3 năm 2009 IMF đã đồng ý về mức hao hụt ngân sách quốc gia của Ucraina năm nay là 3% tổng thu nhập quốc nội.

IMF cho rằng quyết định về ngân sách của Văn phòng thủ tướng sẽ góp phần bổ sung các biện pháp kinh tế và giúp giảm áp lực lên nền tài chính quốc gia, đồng thời xem xét phương diện bảo vệ các tầng lớp dân cư khó khăn nhất.

Quỹ IMF hi vọng rằng các cơ quan chức năng bằng sức lực của mình sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn tài chính bổ sung của các tổ chức tài chính quốc tế cũng như của các quốc gia khác để bù đắp lại thiếu hụt ngân sách.

Ngày 17 tháng 4 chính phủ Ucraina và ủy ban IMF đã điều chỉnh những thay đổi trong tuyên bố về việc hợp tác chung.

NNC
theo Pod