Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tiếp tục ủng hộ nền kinh tế Ukraina ngay cả khi các thương lượng về tái cấu trúc nợ với các nhà cấp tín dụng tư nhân bị thất bại. Điều kiện bắt buộc cho sự ủng hộ là thực hiện các nghĩa vụ khác, nói riêng là các nghĩa vụ đối với IMF. Phó giám đốc điều hành quỹ IMF David Lipton nói. “Quỹ có những khả năng cấp tín dụng cho các nhà nước thành viên có vấn đề với các nhà cấp tín dụng tư nhân, nhưng đồng thời các nghĩa vụ trước quỹ được thực hiện”, – ông Lipton nhấn mạnh.

Bộ trưởng tài chính Ukraina Natalia Yaresko ngày hôm qua, 9 tháng 6, đã thông báo ở Washington rằng bà hy vọng vào kết thúc thương lượng trong một “thời hạn hợp lý”.
Trước đó bộ tài chính Ukraina đã thông báo rằng đề xuất của ủy ban các nhà tài trợ cho Ukraina chuyển các điều kiện của họ cho tài khoản của Ngân hàng quốc gia Ukraina là không thể chấp nhận.

Bộ trưởng tài chính Ukraina tiếc là đề xuất được ủy ban nếu ra về thể thức tái cấu trúc nợ Ukraina vẫn không thay đổi. Đế xuất của ủy ban là chuyển các đòi hỏi của họ sang cho NBU là không chấp nhận đước, bởi vì điều này tiên liệu sử dụng cho thanh toán nợ từ quỹ dự trữ quốc gia của NBU là điều vi phạm luật pháp ukraina và nói chung mâu thuẫn với thực tiễn của các ngân hàng trung ương”, – bộ trưởng tài chính cho biết.

Bộ trưởng tài chính Mỹ Jacov Lew nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ủng hộ Ukraina trong vấn đề thực hiện chương trình của IMF, trong đó có tái cấu trúc nợ thương mại.

Nguồn: “Liga.net”