Quỹ tiền tệ thế giới IMF và Ngân hàng thế giới WB ủng hộ chương trình quốc gia tái đầu tư cho ngân hàng thương mại do các cơ quan chính quyền Ucraina xây dựng nên với sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế.

Ý kiến của người đứng đầu phái bộ IMF tại Ucraina, phó giám đốc văn phòng châu Âu của IMF bà Jeyla Pazarbaziola và giám đốc Ngân hàng thế giới khu vực Ucraina, Belarus và Mondova ông Martin Raiser được bài báo trên tạp chí “Zerkalo Nedeli” phản ánh.

“Quốc hữu hoá các ngân hàng có vấn đề thực tế vẫn đang là đề tài gây tranh cãi tại các nước khác. Nhưng tại Ucraina nhu cầu vốn của một số ngân hàng có vấn đề đã ở mức khiến nhà nước phải trở thành cổ đông chính là điều không tránh khỏi. Hơn thế nữa, trong điều kiện đặc thù của Ucraina quyền lợi của nhà nước như một cổ đông chính sẽ được bảo đảm hơn nếu nhà nước tập trung vào tay mình toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp”, – các chuyên gia quốc tế có ý kiến.

Bà Pazarbaziola và ông Raiser nhấn mạnh, chương trình quốc gia tái đầu tư cho các ngân hàng có mục đích hỗ trợ hệ thống ngân hàng vượt qua giai đoạn bất ổn định kinh tế và đồng thời buộc các con nợ của ngân hàng phải có trách nhiệm với những thiệt hại của ngân hàng. Trước hết nhà nước phải trở thành nhà đầu tư cấp cao nhất và đảm bảo cho tiền của nhà nước được sử dụng trước hết để tháo gỡ các phàn nàn của khách hàng gửi tiền và các chủ nợ giàu có.

“Các chủ sở hữu hiện nay và các chủ nợ ít điều kiện hơn của các ngân hàng có vấn đề đang mất dần một phần, nếu không nói là tất cả quyền hạn của mình. Sau khi tái cơ cấu nợ các ngân hàng phải có được tính thanh khoản do ngân hàng trung ương cung cấp để đảm bảo nghĩa vụ đối với mọi khoản nợ cuar mình”, – hai chuyên gia giải thích.

Theo ý kiến họ, chương trình tái đầu tư quy định, sau khi nhà nước đại diện là chính phủ đưa vốn vào hệ thống ngân hàng, nhà nước phải nhận về mình toàn quyền kiểm soát các ngân hàng này và bổ nhiệm các lãnh đạo mới, có nhiệm vụ trước mắt là tái lập lại khả năng sử dụng tiền gửi của khách hàng gửi tiền.

Khi khả năng sử dụng tiền gửi được tái lập rồi và tình hình tài chính của ngân hàng ổn định lại, lãnh đạo ngân hàng phải tăng tối đa giá trị tài sản và chuẩn bị cho ngân hàng bước vào giai đoạn tiếp theo là bán ngân hàng vào khu vực tư nhân.

“Chương trình tái đầu tư được xem là cần thiết vì trong điều kiện thị trường hiện nay dòng vốn mới từ các chủ sở hữu hiện tại hoặc các nhà đầu tư mới trong nước và nước ngoài là không đủ. IMF và WB ủng hộ chương trình này như là phương án ít tổn thất nhất để củng cố lại hệ thống ngân hàng Ucraina”, – bà Pazarbaziola và ông Raiser nói.

Lê Tâm
theo Interfax